سوپر مارکتی


سوپر مارکتی

سوپر مارکت ها در پخش مواد غذایی چه نقشی دارند؟

یکی از کارها و فعالیت هایی که تمامی افراد در یک جامعه در طول روز به طور مداوم انجام می دهند، تهیه و خرید اجناس مورد نیاز خود در آن روز است، که در گذشته بقالی ها و یا خواربار فروشی ها آنها را فراهم می کردند.
سوپر مارکت ها زنجیره تامین اساسی ترین نیازهای مردم هستند.
امروزه خرید اجناس مورد نیاز خانه از فروشگاه ها و خواربار فروشی ها شکل جدید و منحصر به فردی به خود گرفته است. به طور حتم شما هم از سوپر مارکت ها خریدهای خود را انجام داده اید.

تفاوت بین سوپر مارکت با یک بقالی در چیست؟

در گذشته سوپر مارکت یک مغازه کوچک بود که موادغذایی، خوراکی و آشامیدنی آن منطقه نسبت به میزان مایحتاج مردم، سفارش داده می شد و فروشنده آن را محیا می کرد.
سوپر مارکت ها شبیه به خوار بار فروشی و یا بقالی می باشند اما کمی بزرگتر که محصولات موادغذایی و آشامیدنی را نسبت به شرایط محیط و منطقه و شهر خود در قفسه هایی منظم شده جای داده و مشتری به راحتی کالای مورد نیاز خود را می تواند انتخاب نماید.
در فروشگاه های موادغذایی یا سوپر مارکت ها 80 تا 90 درصد محصولات مورد نیاز روزانه هر خانوار قرار دارد، که شامل خواربار، صبحانه، لبنیات، حبوبات، روغن، نوشیدنی های سرد و گرم، چای و... قرار دارد.

نقش فروشگاه های اینترنتی در زندگی امروز 

در کل حداقل ۷۵ درصد از در آمد خانوار در زندگی شهری در سوپر مارکت ها هزینه می شود. اما مارکتینگ در دنیای امروز فعالیت عمیق تر و مورد بحث تری ایجاد کرده ،که امروزه خوشبختانه ایران هم مانند کشورهای توسعه یافته ی دنیا مدتی است که فروشگاه های اینترنتی خود را راه اندازی کرده است.
در دنیای امروز فروشگاه های اینترنتی شرایط راحت و بدون هزینه های اضافی که هم صرف وقت انسان می شد و هم صرف هزینه ی رفت و آمد و ترافیک و آلودگی را از میان برداشته است، که حتی می توان گفت از مغازه هایی که به صورت فیزیکی در حال کارکردن هستن هم خدمات و مواد غذایی و کالا های مورد نیاز بیشتری در اختیار عموم قرار می دهد.