درباره ما

درباره ما

 امروزه گسترش وسيع بازارها، جهاني شدن فعاليت‌ها، سرعت انتشار اطلاعات بازار و نوآوري‌هاي پي در پي تكنولوژي، فعاليت هاي اقتصادي را با محدوديت هاي فراواني مواجه ساخته است. از طرف دیگر  انباشته شدن تعداد بيكاران و محدوديت توليد شغل در كشور به مهم ترين چالش پیش روی مردم تبدیل شده،  در چنین شرایطی مجموعه‌ی ما با سیاست‌های نوین و هدفمند طرح‌هایی را برای رفع نارسایی‌ها ارائه کرده و برای شدت دادن به رقابت‌ها و  ارائه انواع خدمات رفاهی و حمایتی برای تولید کننده، مصرف کننده و فروشنده، برنامه‌هایی به کار گرفته است که عملیاتی کردن آنها باعث بهره‌وری و ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سود‌آوری برای تولیدکننده، مصرف کننده و فروشنده خواهد شد.